On-line výsledky pacientů pro smluvní lékaře Pacientský dotazník
Plastická operace, liposukce, stomatologie - GHC Praha

GHC GENETICS - Prevence je základ pevného zdraví

Etické problémy medicíny na prahu 21. století

Vážení klienti, rádi bychom avizovali, že ve dni 4. 12. pořádá ČLK již čtvrtý ročník mimořádně úspěšné konference „Etika a komunikace v medicíně“. Za pracoviště GHC GENETICS a za KLINIKU GHC bude účasten vážený pan doc. MUDr. Novák, CSc., vedoucí lékař ambulantní i lůžkové části KLINIKY GHC. Letošní titul konference „Etické problémy medicíny na prahu 21. století“ se zaměřuje na aktuální etické otázky medicíny vyplývající z rychlého vývoje medicíny v současné době.
Konference je zaměřena na prezentaci a diskusi témat, které řeší lékaři a zdravotníci v každodenní klinické praxi, ale též problémů, které vycházejí z rapidního vývoje v oblasti biomedicínského výzkumu. Na konferenci vystoupí významní odborníci z oboru klinické medicíny, medicínského práva, lékařské etiky, ale též základního výzkumu.

Více pro Vás ZDE:http://www.lkcr.cz/aktuality-322.html?do%5BloadData%5D=1&itemKey=cz_99495 a http://www.slg.cz/2014/eticke-problemy-mediciny-na-prahu-21-stoleti

Poraďte se s námi online Dokumenty ke stažení

Partnerské společnosti

Smluvní partneři

Certifikace

Chcete se stát smluvním lékařem?
Lékaři online
GHC GENETICS najdete v sekci genetika na odborném webu Lekari-online.cz.
powered by Lékaři-online.cz