On-line výsledky pacientů pro smluvní lékaře Pacientský dotazník
Plastická operace, liposukce, stomatologie - GHC Praha

GHC GENETICS - Prevence je základ pevného zdraví

O společnosti

Společnost GHC GENETICS v České republice je nejmladší a nejdynamičtější člen skupiny GHC Healthcare Worldnet, která se soustřeďuje na nabídku prediktivního genetického testování v celé šíři, jakou umožňuje současná věda a špičkové nové technické vybavení laboratoří GHC GENETICS .

Současně s novou laboratoří GHC GENETICS vzniká v Praze výzkumná základna v podobě Institutu lékařské a prediktivní genetiky. Jeho posláním je zajištění dalšího rozvoje výzkumu prediktivního genetického testování a řešení výzkumných úkolů především v oblasti molekulární biologie. Do výzkumu budou zapojeny i skupiny českých odborníků a odborných pracovišť začleněných do systému grantů amerických partnerů.

Jsme první a zatím i jedinou společností v Evropě, která disponuje potřebným zázemím k provádění genetických testů v rozsahu definovaném genetickým prediktivním screeningovým vyšetřením GenScan, které zatím nikde jinde na světě není nabízeno. GenScan vyšetřuje velké skupiny genů a polymorfizmů odpovídajících za dispozice k mnoha chorobám, které jsou v rámci genetického vyšetření analyzovány.

Byly vyvinuty takové laboratorní metodiky, které jsou cenově dostupné každému z nás a umožňují podstoupit genetické prediktivní vyšetření.

Většina genetických laboratorních testů prováděných na celém světě je zejména z důvodu finanční náročnosti laboratorních postupů pro širokou veřejnost nedostupná. GenScan byl vyvinut tak, aby byl cenově přístupný pro všechny ty, kteří si váží svého zdraví, a současně obsahoval vyšetření celého spektra genů odpovědných za vznik řady nemocí.

Mnoho světových pracovišť prediktivní lékařské genetiky není schopno poskytnout po genetické analýze lékařskou prezentaci ve vztahu ke klinickým souvislostem vyšetřované osoby a doporučit preventivní léčebný program, ve kterém by vyšetřující zohlednil závěry genetického zkoumání a bezprostředně zavedl preventivní nebo již cílenou léčbu. GHC GENETICS v tomto směru nabízí vyšetření v komplexu s klinickým servisem lékařů, kteří řeší problematiku predispozičních faktorů.

Současně se stanovením genetických rizik je možné podstoupit komplexní vyšetření aktuálního klinického stavu klienta na partnerském pracovišti kliniky GHC pomocí souborné vyšetřovací metodiky velkého screeningu GHC, který obsahuje vyšetření všech orgánových celků a odhalí aktuální zdravotní stav vyšetřovaného. Součástí tohoto rozboru je i stanovení biologického věku.

Na základě klinických závěrů a genetické predispoziční analýzy GenScan je stanovena přesná diagnóza a zahájena preventivní léčba nebo léčba již rozvinutých onemocnění. Tímto komplexním lékařským a personalizovaným přístupem ke každému klientovi je vytvořen jednoznačný předpoklad zdravého a šťastného života pro každého, kdo se rozhodne vzít své zdraví do vlastních rukou.

Poraďte se s námi online Dokumenty ke stažení

Partnerské společnosti

Smluvní partneři

Certifikace

Chcete se stát smluvním lékařem?
Lékaři online
GHC GENETICS najdete v sekci genetika na odborném webu Lekari-online.cz.
powered by Lékaři-online.cz