On-line výsledky pacientů pro smluvní lékaře Pacientský dotazník
Plastická operace, liposukce, stomatologie - GHC Praha

GHC GENETICS - Prevence je základ pevného zdraví

GHC GENETICS

Dovolte, abychom Vás přivítali na našich webových stránkách!

Společnost GHC GENETICS, s.r.o. se specializuje a je akreditována k provádění molekulárně-genetických vyšetření zaměřených na diagnostiku a prevenci častých civilizačních onemocnění. Preventivní genetická vyšetření poskytovaná jsou určena pro všechny, kteří si váží svého zdraví a prevence pro ně není jen prázdným pojmem. Odborníci GHC GENETICS poskytují k výsledkům analýz DNA konzultaci s doporučením cíleného preventivního či léčebného programu, individuálně dle závěrů genetických testů.

PALB2 jako další kandidátní gen pro genetické testování u pacientů s hereditárním karcinomem prsu v České republice

Společně s proteiny BRCA1 a BRCA2 se PALB2 funkčně podílí na opravách dvouřetězcových zlomů DNA. Gen PALB2 (FANCN) kóduje DNA reparační protein, který byl objeven jako součást endogenního multiproteinového komplexu BRCA2. Dědičn...více

Úspěšné absolvování 2. dozorového auditu !

Stejně jako v loňském roce, i v tom letošním proběhl na konci měsíce srpna v našich laboratořích audit společnosti Procert. Audit zaměřený na normy ISO ČSN 9001:2009 a ČSN ISO/IEC 27001:2014 dopadl na "výbornou". Auditoři nenale...více

GHC GENETICS v zářijovém vydání MadamEva

V zářijovém vydání časopisu MadamEva hovořila paní primářka Gavorníková z bratislavské Interklinik o genetice a prevenci. A představila některé zajímavé prediktivní testy, které GHC GENETICS nabízí. Článek si můžete přeč...více

Praví Slováci z genetického hlediska neexistují

Vážení přátelé, náš bratislavský kolega, vážený pan docent Vladimír Ferák, jeden ze zakladatelů DNA diagnostiky v ČR i SR, dnes v tisku. Je nám Ctí, Vám jej představit. V jeho případě, dané velké "C" na počátku, není mýlk...více

Jak se chránit před parodontitidou?

18.5.2016 Ve slovenském časopise Zubný Lekár nyní naleznete článek "Ako sa chrániť pred parodontitídou?", kde naleznete i povídání o vyšetření nabízené společností GHC Genetics. Pro ty, kteří nemají přístup k tomu časopisu...více

GHC Genetics SK - Pozvánka na akreditovaný seminář zaměřený na genetické testy používané v gynekologii

Vážení, tímto bychom Vás chtěli srdečně pozvat na akreditovaný seminář zaměřený na genetické testy používané v gynekologii, který vznikl ve spolupráci GHC GENETICS SK, s.r.o. a SEKCAMA. Akce se uskuteční ve dnech 18 a 19. 5....více

DNA DAY

25. 4. 2016 Dnes, 25. 4. 2016, se slaví tzv. Národní den DNA (National DNA Day)! Přečtěte si více o tomto svátku zde: https://www.genome.gov/10506367/national-dna-day/...více

Úspěšná účast v EHQ - Vyšetření mikrodelecí azoospermického faktoru a Stanovení pohlaví

20. 4. 2016 Dne 20. 4. 2016 obdržela laboratoř GHC Genetics potvrzení o úspěšném absolvování externího hodnocení kvality pro vyšetření: Vyšetření mikrodelecí azoospermického faktoru Stanovení pohlaví a to jak pro stanovení g...více

Úspěšná účast v EHQ - Stanovení izoforem Apolipoproteinu E

25. 2. 2016 Dne 25. 2. 2016 obdržela laboratoř GHC Genetics potvrzení o úspěšné účasti v Mezilaboratorní kontrole kvality DNA laboratoří pro vyšetření Stanovení izoforem apolipoproteinu E. Tímto všem z laboratoře děkujeme zá v...více

Mgr. Matušek v televizii - jediný Slovák školený v FBI v USA

Náš vážený kolega Mgr. Ján Matúšek, z naší sesterské společnosti GHC GENETICS SK, která je současně spoluvlastníkem Ústavu kriminalistiky a kriminológie SR, byl v rámci relace o práci kriminalistů uveden v televizi TA3. Mimo ji...více

Poraďte se s námi online Dokumenty ke stažení

Partnerské společnosti

Smluvní partneři

Certifikace

Chcete se stát smluvním lékařem?
Lékaři online
GHC GENETICS najdete v sekci genetika na odborném webu Lekari-online.cz.
powered by Lékaři-online.cz